Nem jó, ha a tolmács egyébként túl beszédes. Ha nem tolmácsol, csak akkor beszéljen, ha kérdezik, és akkor sem túlságosan hosszan, hangosan vagy kioktatóan. Mindvégig őrizze meg a kívülálló szerepét, aki nem része a kommunikációs, ül. döntéshozatali folyamatnak, viszont bármikor képes elősegíteni, előbbre vinni azt. Tartsa állandóan észben, hogy amit hall, az nem neki szól. Nem élhet vissza helyzetével, hogy munkája során rendkívül sok új, esetleg mások számára is érdekes információkhoz jut hozzá. Ezeket nem adhatja tovább, sőt még csak azt sem érzékeltetheti kívülállókkal, hogy ő bizony sokat tud, csak éppen nem mondja el. Nem jó, ha a tolmács henceg, vagy bennfentesnek tünteti fel magát. Ugyanis nem az. Csak nyelvi szolgáltató, aki ha jól végzi a munkáját, bizonyára kellő elismerésben is részesül, azonban soha nem lesz igazán pótolhatatlan.

német tolmács

A minőség fogalma a tolmácsolásban

Minőségen a köznyelvben általában azt értjük, hogy valamilyen termék vagy szolgáltatás „jó”. Mindenkor szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a minőség nem abszolút kategória, csak viszonylagos lehet, milyenségét mindig csak valamihez képest tudjuk megállapítani.

tolmács, dolmetscher

A minőséggel foglalkozó nemzetközi szabványok, mindenekelőtt az ISO 90042 szerint (1992:9) a minőség a termék vagy szolgáltatás azon tulajdonságainak és ismertetőjegyeinek összessége, amelyek az előre rögzített vagy feltételezett elvárások teljesítésére való alkalmasságot határozzák meg. A termék vagy szolgáltatás minősége akkor jó, ha teljesíti a megrendelő, a vevő vagy az ügyfél ezzel kapcsolatos elvárásait. A tolmácsolás esetében a problémát az jelenti, hogy a legtöbb ügyfélnek, megrendelőnek a releváns felhasználóknak csak nagyon pontatlan, hiányos és többnyire szubjektív elvárásai vannak a tolmácsolás minőségét illetően.

magyar német tolmács 19 ker

Ha valamilyen terméket vásárolnak, banki, ügyvédi vagy orvosi szolgáltatást vesznek igénybe, az emberek általában sokkal jobban meg tudják határozni a minőséggel kapcsolatos elvárásaikat, mint a tolmácsolásra vonatkozóan. A tolmácsolási megbízást sokszor nem is a releváns felhasználó adja meg, hanem általában valamelyik beosztottja vagy titkárnője, aki még kevésbé képes meghatározni az elvárásokat.
A szolgáltatásnyújtás szervezése mindig azzal kezdődik, hogy az ügyfél leírja a szolgáltatással kapcsolatos elvárásait, a fodrásznál is pontosan megmondjuk, milyen hajhosszat vagy hajszínt kívánunk. A szolgáltató, a fodrász ezt követően kezdi meg a frizura elkészítését. A tolmácsolás esetében csak hosszadalmas rákérdezések után kezdheti meg a szolgáltató a megbízás teljesítését, mert a megrendelés szinte semmiféle konkrét specifikációt nem tartalmaz. Sok esetben zokon is veszik a tolmácstól, ha érdeklődik, és előzetesen meg kívánja ismerni a munkakörülményeket. deutsch ungarisch dolmetscher 19. bezirkA válasz gyakran az, nem lesz nehéz a feladat, ne féljen, tudja az idegen nyelvet, pontosan azt kell mondania az egyik nyelven, ami a másikon elhangzik. A tolmácsnak kell tudatosítania a megbízóban, mikor, milyen tolmácsolásra, hány tolmácsra, milyen technikai berendezésre stb. van szüksége ahhoz, hogy az adott rendezvényen elérje a kitűzött kommunikációs célt.

kispest német magyar tolmács

A minőség viszonylagosságát már érintettük a munkakörülményekkel kapcsolatosan is. A tolmácsolás minősége mindig csak „ott és akkor” dől el, és csak ahhoz képest ítélhető meg, milyen feltételek között dolgozik a tolmács. A minőség szempontjából meghatározóak a munkakörülmények, a szinkrontolmácskabin mérete, felszereltsége, szellőzése stb., a mikrofon és a hangszórók működése, az adott téma komplexitása, az elhangzó szövegek koherenciája és kohéziója, a beszéd sebessége, a rendelkezésre álló felkészülési anyagok, dolmetscher ungarisch deutsch 19. bezirk szinkrontolmácsolásnál a tolmácscsapat összetétele, a tolmácskollegák együttműködési és segítőkészsége, konszekutív tolmácsolásnál a tolmácsolandó szövegegységek hossza és számos más egyéb tényező.

német magyar tolmács