Rövidítések

A hatóságok, törvények és hasonlók megnevezéseinek rövidítéseinél meg kell hagyni az eredeti írásmódot, és – ha lehetséges – megjegyzésben vagy magyarázatban kell a rövidítést feloldani és lefordítani.

Előírásszerű rövidítéseknél a fordításkor valamilyen analóg rövidítést lehet választani, ha van azonos értelmű kifejezés.

Íráshibák és tévedések

német fordítás

Az eredeti szövegben szereplő íráshibákat és tévedéseket, a fordításban nem kell helyesbíteni (kivéve a nyilvánvaló helyesírási hibákat). Ezekre azonban megjegyzésben vagy magyarázatban utalni kell.

Feltűnő jegyek

Az eredeti okiraton látható olyan feltűnő jegyekre, amelyek az okirat hitelessége szempontjából jelentőséggel bírhatnak (pl. vakarások, kézírásos javítások, törlések, szokatlan stílus stb.), megjegyzésben vagy magyarázó szövegben utalni kell.

A fordító külön magyarázat formájában megjegyezheti, hogy véleménye szerint a törlés vagy javítás az okirat kiállítójától származik –e.

Az áthúzott, de olvasható részeket ugyancsak le kell fordítani, és – csakúgy, mint az eredeti okiratban – áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordító mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben vagy magyarázó szövegben fel kell hívnia a figyelmet.

magyar német fordító

Illetékbélyegek és hivatalos bélyegzők

Az okiraton látható illetékbélyegeket és hivatalos bélyegzőket röviden le kell írni, a hivatalos bélyegzőkön szereplő szövegeket pedig le kell fordítani.

Eredeti okiratok/másolatok

A fordítandó okiratot akkor kell eredetinek tekinteni, ha az utolsó idegen nyelvű kiállítási vagy hitelesítési bejegyzésnél eredeti aláírás szerepel.

Az idegen nyelvű okiratot másolatnak (ill. fénymásolat formájában készült másolatnak) kell tekinteni, ha az utolsó idegen nyelvű kiállítási, illetve hitelesítési bejegyzés másolat.

Az idegen nyelvű okiratot hiteles másolatnak (ill. hitelesített fénymásolat formájában készült másolatnak) kell tekinteni, ha az utolsó hitelesítési záradék egy, a Magyar Köztársaság törvényei szerint erre felhatalmazott személytől vagy hatóságtól származik.

Idegen nyelvű hitelesítő záradékok

übersetzung ungarisch deutsch

Ha az okiraton az adott idegen nyelven íródott hitelesítő záradékok vannak, akkor azokat is le kell fordítani.

Utalni kell a magyar nyelvű hitelesítő vagy egyéb hivatalos záradékok létezésére, és meg kell adni a hitelesítő személy vagy hatóság nevét.

9. A lokalizáció sokszereplős szállítói lánca és az ebben elfoglalt helyünk

A nemzetközi gazdaságban a termékeket és információkat egyszerre számos nyelven kell biztosítani, sőt, a termék és az információ közti különbség is gyakran elmosódik (pl. előfizetéses tartalom).

A legtöbb országban törvényi előírások szabályozzák, hogy a termékek kezelőfelületéi, használati utasítását, egyéb dokumentációját (pl. jótállási feltételek) le kell fordítani az adott országban való forgalmazáshoz. Ahogy egyre nő a nyelvek száma (egyrészt az EU bővülése miatt, másrészt a fokozódó globalizációval), egyre többet kell költeni a kísérő dokumentáció fordítására. Míg ezt sok gyártó csak „kötelező penzumnak” tekinti (és ahol lehet, spórol rajta), az értékesítést elősegítő szóróanyagok, termékismertetők, weboldalak lefordítása jól felfogott érdekük.

budapest ungarisch deutsch übersetzungsbüro

Így kialakul egy érdekes ellentmondás: míg a vásárló kezébe a termék megvásárlása előtt kerülő marketinges, értékesítési és PR–célú anyagokból (hirdetések, sajtóanyagok, prospektusok) jellemzően magas színvonalú és kommunikációs értékű fordítások készülnek – pedig az anyagok csak egyszer–kétszer kerülnek a vásárló szeme elé –, a termék vagy megoldás megvásárlása után, a mindennapos használat során unos–untalan szem előtt látható kezelőfelület (pl. egy mobiltelefonnál vagy szoftvernél), illetve a használathoz szükséges és a problémákban eligazító kézikönyv, leírás fordítása sokszor gyatra, sőt, néhol félrevezető, mert olcsó „tömeggyártásban” készült. A lokalizálásra kiutalt költségkeret legtöbbször nem növekszik arányosan a nyelvek számának emelkedésével, tehát ahogy egyre több országban jelenik meg a termék, egyre esik a dokumentáció nyelvi színvonala.

Ezzel szemben a PR– és marketinganyagokat rendszerint a gyártó helyi leányvállalata készítteti, ellenőrzi, sokszor házon belül átdolgozza, és rendkívül kényes azok minőségére, hiszen személyesen adja át számára fontos ügyfeleinek rendezvényein, üzleti találkozókon; vagy ha postán, ill. elektronikus úton továbbítja is, utána megkeresi ügyfelét, akinek a kapott anyagok nyomán véleménye nagyban befolyásolja az üzleti kapcsolat sikerét. Ezért a helyi leányvállalatok gyakran igazi „connaisseur” módjára igen magas elvárásokkal bírálják el a fordításokat, pontosan észlelik azok hiányosságait, és ha nem is tudják azokat mind kijavítani, elvárásaikat a fordítóiroda felé eléggé egyértelműen meg tudják fogalmazni.

webszövegírás német

A termék kezelőfelületének és dokumentációjának fordítását viszont az anyavállalat rendszerint egy 20–30 nyelvre fordító nemzetközi fordítóirodára (MLV) bízza, amely azt továbbadja 4–5 nyelvre fordító regionális fordítóirodáknak, azok továbbadják helyi egynyelvű fordítóirodáknak (SLV), akik pedig sokszor szabadúszókkal vagy egy–két fős „fordítóirodákkal” végeztetik el a tényleges fordítást. Hogy ebben a láncban ki és hol felelős a minőségért, és hogyan érvényesítheti szempontjait, ha nem ő van legfelül, igencsak homályos.

Miközben a lokalizálás technikai részének (a fordítandó szövegek beazonosítása és fordítható formátumba való kiemelése, illetve az elkészült fordítás visszaillesztése, majd a verziókövetés) egyértelmű felelőse van (ez a „software engineering”, amelyet a nemzetközi vagy a regionális fordítóiroda végez), és ennek megfelelően a technikai elvárásokat szigorúan érvényesítik a fordító felé (hiánytalanság, a szövegben található kódok megfelelő elhelyezése, előírt szöveghossz ellenőrzése, egyéb formai követelmények), a nyelvi elvárások érvényesülését: az adott nyelv ismeretének hiányában nagyon nehéz ellenőrizni ebben a sokszereplős láncban.

fordítás, übersetzung

A legrosszabb eset, amikor a végfelhasználó veszi észre a hibát, pl. mobiltelefonokon {„1 üzenet fejlécből 12 üzenet fejléc érkezik” – állítja a szerző mobiltelefonja az e–mailek letöltésekor, mert nyilvánvalóan részekre szabdalták az üzenetet fordítás előtt, és a fordító nem látta át a teljes üzenet logikáját, ezért a számok sorrendje az angol elrendezést követi). És még „jó eset” az, amikor a helyi leányvállalat illetékese sír–panaszkodik–dühöng külföldi felettesének, hogy az egész fordítás úgy ahogy van, használhatatlan, mert csak „leégne” vele ügyfelei előtt.